Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.artifactstudio.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kontaktskjemaer

Vi lagrer ingen sensitive, eller personlige, opplysninger som samles inn via vårt kontaktskjema.
All henvendelser som sendes via vårt kontakskjema sendes kryptert via e-post tjenere som 
driftes og administreres av vår hostingpartner Domeneshop. (www.domeneshop.no)
Ingen opplysninger som er sendt inn via vårt kontaktskjema lagres på vår server eller i noen av våre databaser

Analyse

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ingen opplysninger med noen andre parter enn ansatte i Artifact Studio.
Nettisden vår inneholder heller ikke teknologi for sporing eller annet som kan hente inn informasjon om de som benytter vårt nettsted. Ei heller ved bruk av kontaktskjema. Se avsnitt over.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Ved benyttelse av vårt kontaktskjema, sendes en kryptert mail til den adressen du har oppgitt når du fylte ut skjemaet. Ingenting av dette lagres på vår server. Alle mailer sendes via Domeneshop sine e-post tjenere. Når vi mottar mailen, så vil vi oppbevare de opplysninger som kommer frem der, så lenge vi anser det som nødvendig at disse opplysninger oppbevares. Så snart behovet for den informasjonen som befinner seg i din henvensele ikke lenger er tilstede, så slettes alle opplsyninger videre. Unntaket vil være inngåtte kontrakter, oversendte filer og annet relevant, som er sendt direkte på e-post mellom partene.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Dersom du har kontaktet oss via nettstedet, eller har hatt kommunikasjon med oss på en eller annen måte, så kan du be om å få en kopi av all dokumentasjon vi inne har om deg og det aktuelle prosjekt. Dette omfatter all data du har gitt oss, og som vi innehar på det tidspunkt som vi mottar din henvendelse. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger om deg. Unntaket her er kontrakter som tidligere er inngått. Unntaket går også videre til opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Din kontaktinformasjon

Den kontaktinformasjon som sendes til oss fra deg, går via vårt kontaktskjema.
For mer informasjon vedr. dette, bes du se i avsnittene over.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Ingen sensetive personopplysninger lagres i våre systemet. 

Våre rutiner for datalekkasjer

Vedr. datalekkasjer, så benytter vi tjenester levert av Domeneshop.
Dette gjelder seg hosting av nettstedet (www.artifactstudio.no), epost tjenester og annet som naturlig tilhører vårt nettsted. Vi henviser derfor til Domeneshop som er vår valgte partner, og deres rutiner for datalekkasjer.

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra

Ingen.